KOMORA VELITELŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

….. dobrovolnost zavazuje

PODPORA

SPOLU S HASIČI

Účel Komory velitelů

dobrovolnost zavazuje . . .

Účelem Komory, jako profesní organizace, je společný zájem velitelů jednotek sborů dobrovolných hasičů pomáhat JSDH a jejich zřizovatelům, vytvářet zejména podmínky pro rozvoj a zkvalitňování jejich činnosti při plnění úkolů na úseku požární ochrany.
Přirozeným záměrem Komory je prosazovat odpovídající uznání jednotek sborů dobrovolných hasičů, jako neopomenutelné součásti vysoce společensky žádoucího humanitárního systému pomoci při zdolávání požárů a dalších mimořádných událostí pro zmírnění ztrát a následků na životech, zdraví a majetku.

Logo_komora

COVID 19

Dekontaminace ochranné roušky AFM-1

Dekontaminace ochranné roušky AFM-1 se provádí dezinfekčním a virucidním roztokem, který zabíjí viry a jiné patogeny a nebo je možné roušku dekontaminovat praním do 40 °C bez aviváže.

Uvedené video je návodem pro správné používání roušek a jejich správnou dekontaminaci virucidním roztokem.

PODPORA

ZÁSAHOVÝCH DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

Zásahoví dobrovolní hasiči si zaslouží podporu nás všech. Nevíme, kdy je budeme potřebovat. Jejich výkon služby není jednoduchý. Je to velice riziková činnost, úplně stejná jakou podstupují placení hasiči.

Bez zásahových dobrovolných hasičů by obce velice složitě, zejména s daleko vyššími výdaji z obecních rozpočtů, zabezpečovaly povinnosti uvedené v § 29 odst. 1 zákona 133/1985 Sb. o požární ochraně.

Kontaktujte nás

KOMORA VELITELŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

Skvrňany č.ev. 2394, 318 00 Plzeň

KONTAKT NA PREZIDENTA A VICEPREZIDENTA KOMORY VELITELŮ
Plzeň

Hasičská zbrojnice
Vlastimil Malina
Vejprnická 793/17
318 00 Plzeň-Skvrnany

Chlumín

Hasičská zbrojnice
Ing. Ján Chlebo
Chlumín 186
227 43 Chlumín

Email & Telefon NA KOMORU VELITELŮ

info@komoravelitelu.cz
+420 602 355 719
+420 603 443 643

NAŠI PARNEŘI