KOMORA VELITELŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

….. dobrovolnost zavazuje

Příspěvek pro jednotky SDH obcí

Dne 26. černa 2021 převzal viceprezident Komory velitelů dobrovolných hasičů Ing. Ján Chlebo od předsedy SPD Tomia Okamury finanční dar poslaneckého klubu SPD pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí, které...

Seminář ve Velkých Popovicích

Velitelé a zřizovatelé zásahových jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí (dále jen „jednotky SDH obcí“) reprezentující všechny jejich kategorie z různých koutů České republiky se zúčastnili semináře „Současnost a budoucnost jednotek...

Účel Komory velitelů

dobrovolnost zavazuje . . .

Účelem Komory, jako profesní organizace, je společný zájem velitelů jednotek sborů dobrovolných hasičů pomáhat JSDH a jejich zřizovatelům, vytvářet zejména podmínky pro rozvoj a zkvalitňování jejich činnosti při plnění úkolů na úseku požární ochrany.
Přirozeným záměrem Komory je prosazovat odpovídající uznání jednotek sborů dobrovolných hasičů, jako neopomenutelné součásti vysoce společensky žádoucího humanitárního systému pomoci při zdolávání požárů a dalších mimořádných událostí pro zmírnění ztrát a následků na životech, zdraví a majetku.

Logo_komora

Podpora

zásahových dobrovolných hasičů

Zásahoví dobrovolní hasiči si zaslouží podporu nás všech. Nevíme, kdy je budeme potřebovat. Jejich výkon služby není jednoduchý. Je to velice riziková činnost, úplně stejná jakou podstupují placení hasiči.

Bez zásahových dobrovolných hasičů by obce velice složitě, zejména s daleko vyššími výdaji z obecních rozpočtů, zabezpečovaly povinnosti uvedené v § 29 odst. 1 zákona 133/1985 Sb. o požární ochraně.

NAŠI PARNEŘI