DOBROVOLNÍ HASIČI VYKONÁVAJÍCÍ SLUŽBU V JEDNOTKÁCH POŽÁRNÍ OCHRANY RISKUJÍ SVÉ  ŽIVOTY A ZDRAVÍ STEJNĚ JAKO PLACENÍ HASIČI. 

pexels-pixabay-279979

VÝKON SLUŽBY

JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY (JPO)

ZÁKLADNÍ ÚKOLY JEDNOTEK

Jednotka požární ochrany podle § 70 odst. 1 zákona 133/1985 Sb. o požární ochraně (tedy i dobrovolné jednotky) plní tyto základní úkoly:

  1. provádí požární zásah podle příslušné dokumentace požární ochrany nebo při soustředění a nasazování sil a prostředků,
  2. provádí záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech,
  3. podává neprodleně zprávy o svém výjezdu a zásahu územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje.

ZÁKLADNÍ SLOŽKY INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU

Podle § 4 zákona o Integrovaném záchranném systému (IZS) základními složkami IZS jsou Hasičský záchranný sbor České republiky (HZS) , jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany, poskytovatelé zdravotnické záchranné služby (ZZS) a Policie České republiky Policie ČR.

Počty příslušníků, členů a záchranářů základních složek IZS

POČET ZÁSAHOVÝCH HASIČŮ

DOBROVOLNÍ HASIČI OBCÍ
0

POČET PŘÍSLUŠNÍKŮ

POLICIE ČR
0

POČET PŘÍSLUŠNÍKŮ

hzs čr
0

POČET ZÁCHRANÁŘŮ

zzs
0

Alarmující úbytek zásahových dobrovolných hasičů o 40.000 hasičů za posledních dvacet let  není ze strany odpovědných míst dlouhodobě řešen!

Položil si někdo jednoduchou otázku: Kdo bude tak efektivně a hlavně s velice nízkými  provozními náklady v budoucnu zasahovat?

Porovnání rozpočtů v roce 2019:

  • HZS ČR:                          12,353 mld. Kč / počet jednotek 245
  • Jednotky SDH obcí:           3,425 mld. Kč / počet jednotek 66.698 
fire-1807986_1920

PODPORA ZÁSAHOVÝCH DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

Lidé, kteří jsou připraveni ve dne i v noci nasazovat své životy nebo zdraví a rozhodnou se nad rámec svých povinností vyměnit pohodlí svého domova a odpočinek po práci za rizikové poskytování  pomoci druhým, si jistě zaslouží pozornost občanů. Protože především občané a firmy jsou příjemci služeb, které zásahoví dobrovolní hasiči poskytují.

Umíte si sami sebe představit, že v noci spíte a náhle vás probudí poplach z telefonu a vy z teplého domova vyrážíte polooblečený třeba v silném větru nebo dešti do hasičské zbrojnice, odkud musí vaše jednotka vyjet podle zákona do 10 minut? Tak tuto situaci musíme řešit u každého požárního poplachu.

Komora velitelů se s ohledem na dlouhodobé nedostatečné řešení problémů zásahových dobrovolných jednotek rozhodla o zřízení Fondu Komory velitelů na podporu dobrovolných zásahových hasičů a zřizovatelů jednotek (obcí).

Komora velitelů spolupracuje projektu SPOLU S HASIČI, který má společný cil, podporovat zásahové dobrovolné hasiče v jejich nelehké činnosti.

Můžete se k nám přidat a pomoci nám navýšit prestiž dobrovolných zásahových hasičů a tím jim zajistit lepší podmínky pro výkon jejich dobrovolné náročné a nebezpečné činnosti.

COVID 19

Dekontaminace ochranné roušky AFM-1

Dekontaminace ochranné roušky AFM-1 se provádí dezinfekčním a virucidním roztokem, který zabíjí viry a jiné patogeny a nebo je možné roušku dekontaminovat praním do 40 °C bez aviváže.

Uvedené video je návodem pro správné používání roušek a jejich správnou dekontaminaci virucidním roztokem.