PODPORA

ZÁSAHOVÝCH DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

Zásahoví dobrovolní hasiči si zaslouží podporu nás všech. Nevíme, kdy je budeme potřebovat. Jejich výkon služby není jednoduchý. Je to velice riziková činnost, úplně stejná jakou podstupují placení hasiči.

Bez zásahových dobrovolných hasičů by obce velice složitě, zejména s daleko vyššími výdaji z obecních rozpočtů, zabezpečovaly povinnosti uvedené v § 29 odst. 1 zákona 133/1985 Sb. o požární ochraně.

SPOLU S HASIČI

HASIČSKÝ FOND
KOMORY VELITELŮ

Fond Komory velitelů podporuje dobrovolné zásahové hasiče , kteří navíc vedle jejich povolání nasazují život i zdraví, aby pomohli zachránit naše životy, zdraví i majetek.

Podpora zřizovatelů

jednotek sborů dobrovolných hasičů

Hasičský fond Komory velitelů podporuje zřizovatele jednotek sborů dobrovolných hasičů, které jsou největší základní složkou Integrovaného záchranného systému.

Podpora členů

jednotek sborů dobrovolných hasičů

Hasičský fond Komory velitelů podporuje zásahové dobrovolné hasiče, kteří vedle svého povolání riskují životy a zdraví, aby pomohli zachránit naše životy a majetek.

Příspěvky na podporu

jednotek sborů dobrovolných hasičů

Pomozte nám svým příspěvkem navýšit prestiž dobrovolných zásahových hasičů a tak jim zajistit lepší podmínky pro výkon jejich dobrovolné a také nebezpečné činnosti.