Právě si prohlížíte Neskutečné! Stát si váží hasičů tak, že jim platí za zásah mrzkých 357,- Kč!

Neskutečné! Stát si váží hasičů tak, že jim platí za zásah mrzkých 357,- Kč!

Tak to tu ještě nebylo! Stát poskytuje obcím, které zřizují jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí (jednotky SDH obcí) zabezpečující plošné pokrytí území, náhradu výdajů za zásah mimo jejich území celkem 800,- Kč za dobu 5 hodin strávených u zásahu (tj. 160,- Kč na hodinu). Při průměrné době zásahu 134 minut to je „ohromující“ náhrada za jeden zásah v celkové výši 357,- Kč.

Jednotky SDH obcí nezasahují jen na území svého zřizovatele (obce), ale v přenesené působnosti též i mimo území v rámci systému plošného pokrytí území. V případě, že zasahují mimo území obce, má stát za takový zásah hradit výdaje v plné výši. Do plné výše má však náhrada ze strany státu hodně daleko.

Stát prostřednictvím ministerstva vnitra poskytuje formou dotace náhradu výdajů za pětihodinový zásah jednotky SDH obce celkem částku 800,- Kč (160,- Kč/hod.).

Poskytuje tak obcím při průměrné době zásahu 134 minut za jeden zásah „ohromující“ částku 357,- Kč (slovy: třistapadesátsedmkorun). Jelikož se jedná o dotaci, na kterou není právní nárok, může být tato částka nižší nebo nemusí být poskytnuta žádná náhrada.

Státem hrazená mrzká částka 357,- Kč za zásah jednotky SDH obce je mnohonásobně nižší než paušální částka ve výši 5.600, – Kč za každou i započatou hodinu zásahu (tj. v průměru 12.507, – Kč za zásah), stanovená podle ust. § 44 zákona č. 320/2015 Sb. o Hasičském záchranném sboru České republiky (zákon o HZS). Tato částka je vyplácena jako náhrada nákladů nejen jednotkám HZS, ale i jednotkám SDH obcí za zásahy týkající se úmyslného protiprávního jednání osob nebo u dopravních nehod. Právní předpis stanovuje, že se jedná o úhradu nákladů nikoliv např. o sankci. Je proto podivné, že ministerstvo vnitra stanovilo rozdílnou, mnohonásobně nižší úhradu za zásah jednotky SDH obce mimo území zřizovatele.

Obce by se proto měly začít intenzivně zajímat, proč byla stanovena 35x nižší úhrada nákladů za zásah jednotky SDH obce mimo území zřizovatele (obce)?

Stát, který občanům garantuje počty jednotek a dobu jejich dojezdu k zásahu, se podílí na financování jednotek SDH obcí neskutečně nízkou, dokonce bych řekl ponižující částkou, 160,- Kč za hodinu. Jestliže k zásahu vyjede vozidlo s právem přednosti v jízdě a zmenšené družstvo v počtu 4 hasičů, tak to znamená 40,- Kč na hodinu na jednoho hasiče. Na další úhradu jiných nákladů již ale nezbývá nic. To je výsměch všem lidem, kteří zajišťují výkon služby v jednotkách SDH obcí, ale i jejich zřizovatelům.

Mohli bychom se učit od našich slovenských sousedů, kde si dobrovolných jednotek v plošném pokrytí váží jinak. Tam podle vyhlášky ministerstva vnitra č. 611/2006 Z.z. stát poskytuje ročně dobrovolným jednotkám paušální finanční podporu na zabezpečení akceschopnosti podle kategorií jednotek od 1.400 EUR do 7.000 EUR. K této finanční podpoře náleží i náhrada nákladů na pohonné hmoty. Je to podpora, s kterou může obec na Slovensku počítat bez toho, aby musela žádat s ročním zpožděním formou dotace o náhradu nákladů za státem objednané služby a hlavně ví dopředu, jakou částku na podporu své jednotky dostane od státu.

Ing. Ján Chlebo
velitel jednotky obce
a člen Komory velitelů jednotek SDH