Právě si prohlížíte Nedocenění dobrovolní hasiči v týdeníku 5 plus 2

Nedocenění dobrovolní hasiči v týdeníku 5 plus 2

Včera dne 1.11.2019 týdeník 5+2 vydal článek nazvaný Nedocenění dobrovolní hasiči (verze vybraný článek v pdf). Odpověď tiskové mluvčí generálního ředitelství HZS Nicole Studené je úsměvná.  Tisková mluvčí HZS, armádě dobrovolných hasičů, kteří pro daňové poplatníky pracují vesměs bez nároku na odměnu, vzkázala: “Více peněz pro zmíněné financování jednotek dobrovolných hasičů není ve střednědobém výhledu k dispozici”. Možná by bylo na místě se vážně ptát, proč tomu tak je a zda si všichni plní důsledně povinnosti vyplývající z právních předpisů?

Například právní předpis, konkrétně § 24 odst. 1 písm. d) zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ukládá mj. ministerstvu vnitra povinnost zabezpečovat uvolňování finančních prostředků ze státního rozpočtu na investiční dotace na pořízení a obnovu požární techniky a staveb sloužících pro výkon služby jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí pro obce, jejichž jednotky požární ochrany jsou určeny požárním poplachovým plánem kraje k zásahům mimo svůj územní obvod. A co se týče úhrady nákladů zásahů jednotek sborů dobrovolných hasičů mimo obec, tuto povinnost mají podle § 27 odst. 1 písm. d) stejného zákona krajské úřady. A její odkaz na na možnost čerpání dalších dotací je také zábavný. To je jako kdybychom řekli, že HZS nepotřebuje další finance, protože je placený ze státního rozpočtu. Vskutku poučné.