Právě si prohlížíte Tisková konference ze dne 27.4. 2016

Tisková konference ze dne 27.4. 2016

Plzeň, 27. 4. 2016 – Dnes se konala tisková konference profesní organizace Komory velitelů jednotek sborů dobrovolných hasičů, z.s. (Komora)
Přítomným zástupcům medií členové vedení Komory představili její cíle a účel. Dále se vyjádřili k současné situaci jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí (jednotek SDH). Nejpodstatnějšími otázkami pro řešení problémů jednotek, jsou vedle jejich financování, otázky sociálního zabezpečení samotných členů jednotek SDH, což je v současné době pro Komoru prioritou. Byla představena rámcová pojistná smlouva uzavřená mezi Komorou a Slavia pojišťovnou, která byla po prozkoumání pojistného trhu upravena na potřeby členů jednotek SDH. Byl zmíněn současný a zejména pro budoucí období problém získávání nových členů pro jednotky SDH, neboť většina z nich vykonává tuto činnost zcela bez nároku na finanční odměnu. Komora připravila dva návrhy na změnu nařízení vlády č. 34/1986 Sb. o jednorázovém mimořádném odškodnění osob za poškození na zdraví při plnění úkolů požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 352/2003 Sb. o posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnanců jednotek hasičských záchranných sborů podniků a členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí nebo podniků ve znění pozdějších předpisů.

K mimořádnému odškodnění úrazů uvedla, že cílem návrhu je sjednotit odškodňování úrazů mezi příslušníky Hasičského záchranného sboru a ostatními členy a zaměstnanci jednotek požární ochrany. V současné době je rozdíl mezi těmito kategoriemi jednotek v případě úrazu až 150.000,- Kč. V případě úmrtí zaměstnance nebo člena jednotky, jsou rozdíly nároků pozůstalých podle platných právních předpisů u čtyřčlenné rodiny přes 500.000,- Kč. Takový rozdíl není, minimálně v rovině morální, akceptovatelný.
K nařízení vlády o posuzování zdravotní způsobilosti uvedla, že Komora usiluje o změnu povinnosti podrobit se periodickému lékařskému vyšetření ze dvou na čtyři roky z důvodu, že zejména jednotky kategorie JPO V, malých obcí s místní působností, s malým počtem výjezdů, to znamená značnou náročnost. Na jeden úraz člena jednotky SDH tak vychází náklady na periodické zdravotní prohlídky na 312.000,- Kč. Přitom není statisticky dokázáno, že toto opatření, má zásadní vliv na počty úrazů členů jednotek. Komora velitelů představila smlouvu o členství v jednotce SDH obce, jejíž součástí je i metodika (komentář), kterou zpracovala pro možné uplatnění bezúplatného plnění členy jednotek SDH a pro jejich zřizovatele – obce. Komora tak exkluzivně přišla s řešením, jak výkon služby, který převážná část členů jednotek SDH plní bezúplatně, alespoň částečně ocenit možným odpočtem z daňového základu podle § 15 odst. 1 zákona o dani z příjmů.Komora odhaduje, že každý člen jednotky (JPO II, JPO III i JPO V), bez ohledu zda je zaměstnán nebo je osobou samostatně výdělečně činnou nebo ostatní fyzické osoby, si budou moci takto odečíst ze svého daňového základu v průměru částku 23.100,- Kč ročně. Za celou Českou republiku Komora odhaduje možné daňové odpočty jednotlivými členy ve výši 1,6 miliardy ročně. Dosud tuto možnost členové, ani obce nevyužívali. Výše uvedená metodika uvádí postup včetně vzorového výpočtu a vzoru potvrzení k uplatnění daňového odpočtu.