• admin
    Téma periodických zdravotních prohlídek je stále živé. Zjistili jsme, že některé jednotky sborů dobrovolných hasičů (jednotky SDH) podrobují své členy, kteří jsou nositeli dýchací techniky (NDT), periodickým zdravotním prohlídkám jednou ročně. Někteří velitelé odůvodňují tento svůj postup tím, že NDT jsou zařazeni pro posouzení zdravotní způsobilosti v I. kategorii, podle kteréje údajně