• admin
  Dne 15.5.2018 přijal ministr vnitra ČR pan Mgr. Lubomír Metnar zástupce Komory velitelů jednotek sborů dobrovolných hasičů, z.s. Zástupci pana ministra seznámili s legislativními návrhy Komory.  Pan ministr se zejména zajímal o Komorou předložený návrh na změnu nařízení vlády č. 34/1986 Sb. o jednorázovém mimořádném odškodnění osob za poškození na
 • admin
  Nedávno jsem v článku „Neskutečné! Stát si váží hasičů tak, že jim platí za zásah mrzkých 357,- Kč!“ poukázal na nízké, až by se dalo říci, skoro nestydaté náhrady poskytované obcím za vzniklé náklady, které souvisí se zásahy jejich jednotek sborů dobrovolných hasičů mimo jejich územní obvod (zásahy jednotek SDH). Současná praxe
 • admin
  Mezi cíle Komory velitelů patří předkládání návrhů na zlepšovování podmínek pro výkon služby členů jednotek sborů dobrovolných hasiůčů obcí a zlepšování ekonomického zabezpečení těchto jednotek. Komora velitelů proto vypracovala návrhy včetně důvodové zprávy na úpravu dvou právních předpisů. Vyhlášky č. 247/2001 Sb. o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany (dále jen “vyhláška”)
 • admin
  Rizika, kterým jsou vystaveni hasiči, jsou značná a zaslouží si zvýšenou pozornost. Komora velitelů je přesvědčena, že členové jednotek sborů dobrovolných hasičů (JSDH) si zaslouží rozšířit sociální jistoty proti současnému stavu.  Nový občanský zákoník, který platí již několik roků, rozšířil náhrady za újmu (škodu) způsobenou třetí osobě. Doposud nebylo této, tak
 • admin
  Hasiči, kteří jsou nasazováni při likvidaci požárů a jiných mimořádných událostí, tuto činnost vykonávají dobrovolně, většina z nich bez jakékoli odměny. Riskují přitom své životy a poškození zdraví. Vedle toho mají značnou odpovědnost za svoji činnost. Na jejich mnohdy nelehké činnosti často závisí životy a zdraví zachraňovaných osob.  Dobrovolné hasiče a jejich zřizovatele trápí
 • admin
  Ministerstvo práce a sociálních věcí ve své tiskové zprávě ze dne 11.5.2016 k vládou schválené novele o nemocenském pojištění uvedlo, že vedle schválené otcovské dovolené budou mít nově nárok na nemocenskou i dobrovolní hasiči. Podstatou návrhu je, že denní výše nemocenského při dočasné pracovní neschopnosti nebo karanténě, které vzniknou v důsledku prováděných záchranných
 • admin
  Včera (11.5.2016) vláda schválila návrh změny zákona č.187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, kterým vláda podpořila dobrovolné hasiče tím, že výše nemocenského v případě onemocnění bude činit 100% vyměřovacího základu. Pro komplexní orientaci je nutné k ohlášené změně uvést další informace: V případě úrazu, který člen jednotky SDH utrpěl při jeho činnosti
 • admin
  Plzeň, 27. 4. 2016 – Dnes se konala tisková konference profesní organizace Komory velitelů jednotek sborů dobrovolných hasičů, z.s. (Komora)Přítomným zástupcům medií členové vedení Komory představili její cíle a účel. Dále se vyjádřili k současné situaci jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí (jednotek SDH). Nejpodstatnějšími otázkami pro řešení problémů jednotek, jsou vedle
 • admin
  Dne 27. 1. 2016 v budově Úřadu vlády premiér Bohuslav Sobotka, ministr vnitra Milan Chovanec, generální ředitel Hasičského záchranného sboru brig. gen. Drahoslav Ryba a starosta SH ČMS Karel Richter slavnostně odstartovali novou dotaci pro dobrovolné hasiče. Vyhlášené dotace jsou určeny na nákup požárních automobilů a na výstavbu nebo rekonstrukci požárních