• admin
  Tak to tu ještě nebylo! Stát poskytuje obcím, které zřizují jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí (jednotky SDH obcí) zabezpečující plošné pokrytí území, náhradu výdajů za zásah mimo jejich území celkem 800,- Kč za dobu 5 hodin strávených u zásahu (tj. 160,- Kč na hodinu). Při průměrné době zásahu 134 minut
 • admin
  Velitelé a zřizovatelé zásahových jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí (dále jen „jednotky SDH obcí“) reprezentující všechny jejich kategorie z různých koutů České republiky se zúčastnili semináře „Současnost a budoucnost jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí“, který pořádala Komora velitelů jednotek SDH, z.s. ve dnech 15. – 16. listopadu 2019 ve Velkých
 • admin
  Včera dne 1.11.2019 týdeník 5+2 vydal článek nazvaný “Nedocenění dobrovolní hasiči“ (verze vybraný článek v pdf). Odpověď tiskové mluvčí generálního ředitelství HZS Nicole Studené je úsměvná.  Tisková mluvčí HZS, armádě dobrovolných hasičů, kteří pro daňové poplatníky pracují vesměs bez nároku na odměnu, vzkázala: “Více peněz pro zmíněné financování jednotek dobrovolných hasičů není ve střednědobém
 • admin
  Dne 22.září 2019 člen Komory velitelů, pan Ján Chlebo, zaslal předsedovi vlády ČR panu Andreji Babišovi dopis, ve kterém mj. popsal, jaké jsou problémy u jedné základní složky IZS v současné době a zeptal se na závazek z Programového prohlášení vlády: “Finančně podpoříme s využitím národních i evropských zdrojů jednotky
 • admin
  Je to už docela dávno, kdy Komora velitelů upozornila na nutnost úpravy nařízení vlády č.34/1986 Sb. o jednorázovém mimořádném odškodňování osob za poškození na zdraví při plnění úkolů požární ochrany. Již 7.10.2015 jsme uveřejnili na našich stránkách příspěvek o tom, že toto nařízení vlády bylo naposledy novelizováno už v roce 2002. Od této
 • admin
  Na stránkách Parlamentních listů byl zveřejněn článek (12.11.2018): „Česku chybí hasiči. Přitom roste počet zásahů. Na mnoha místech už by hasiči nemohli k zásahu přijet včas“, jehož autorem je Martin Kunštek. V uvedeném článku náměstek generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR (HZS) plk. doc. JUDr. František Vavera, Ph.D., LL.M. upozorňuje občany,
 • admin
  Rozpočet. To je téma, které skoro každý den ovládá sdělovací prostředky. Probíhá každoroční boj o peníze daňových poplatníků. Občanům jsou předkládány různé argumenty, proč zrovna financovat tu či onu oblast nebo činnost. Například silnice a dálnice, školství, zdravotnictví, sociální služby, ale třeba policii a hasiče. A právě financování hasičů je
 • admin
  Tento týden jsme zaznamenali v některých mediích informaci, že se Ministerstvo vnitra ČR rozhodlo zrovnoprávnit dobrovolné hasiče a v případě úmrtí při zásahu dát pozůstalým stejné odškodné jako u profesionálů. A že nově dostanou finanční náhradu také příbuzní všech lidí, kteří zemřeli při zásahu. Naposledy tato informace zazněla dne 11.8.2018
 • admin
  Jednorázové mimořádné odškodňování při plnění úkolů požární ochrany v souladu s ust. § 81 zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně v platném znění je prováděno nařízením vlády č.34/1986 o jednorázovém mimořádném odškodňování osob za poškození na zdraví při plnění úkolů požární ochrany v platném znění. Vláda podle odst. 1 tohoto svého