Právě si prohlížíte Přínos dotací pro reálný život jednotek SDH

Přínos dotací pro reálný život jednotek SDH

Dne 27. 1. 2016 v budově Úřadu vlády premiér Bohuslav Sobotka, ministr vnitra Milan Chovanec, generální ředitel Hasičského záchranného sboru brig. gen. Drahoslav Ryba a starosta SH ČMS Karel Richter slavnostně odstartovali novou dotaci pro dobrovolné hasiče.

Vyhlášené dotace jsou určeny na nákup požárních automobilů a na výstavbu nebo rekonstrukci požárních zbrojnic jednotek SDH obcí. Má se jednat o zcela nový dotační titul, který umožňuje bez rozdílu všem jednotkám požární ochrany (tedy i JPO V) získat dotaci na nákup dopravních automobilů nebo na výstavbu nebo rekonstrukci požárních zbrojnicStátní rozpočet počítá pro rok 2016 s částkou 250 mil. Kč, přičemž spoluúčast krajů a obcí se předpokládá také ve výši 250 mil. Kč.

Dotaci mají přivítat zejména tyto menší sbory,  protože finance bude možné čerpat na dopravní automobily a také na výstavbu a rekonstrukce požárních zbrojnic.

Ale je to skutečně tak skvělé, jak to bylo ve sdělovacích prostředcích prezentováno? Abychom byli objektivní, je třeba uvést, že každá koruna vložená z dotačního titulu do zastaralé techniky jednotek SDH je vítána. Ale zase tak nádherné to ale není! Ve věci obměny techniky je třeba zůstat nohama na zemi. Když se řekne, že bude poskytnuto ze státního rozpočtu 250 mil. Kč a spoluúčast krajů a obcí bude také ve výsši 250 mil. Kč, tak si našinec může říci, sakra 500 mil. Kč, to je výborná podpora. Ale tak vynikající to určitě není. Proč? Pojďme se na to společně podívat trochu z jiného úhlu.

Podle oficiální statistiky za rok 2014 (statistika za rok 2015 není ještě vydána) bylo celkem 232 jednotek SDH kategorie JPO II, 1.334 jednotek kategorie JPO III a 5.511 jednotek kategorie JPO V. Celkem je těchto jednotek evidováno 7.077, z toho jednotek JPO II a JPO III, zařazených do plošného pokrytí je celkem 1566. Pro každou jednotku kategorie JPO II a JPO III je právním předpisem předepsána požární technika v počtu jedné cisternové automobilové stříkačky a jednoho dopravního automobilu.

Výpočtem lze zjistit, že dotace na obměnu požární techniky, která byla představena na tiskové konferenci jako nová, která má konečně zlepšit stav zastaralé požární techniky, rozhodně nemůže tento tristní stav zvrátit. Totiž tímto tempem se situace nebude vůbec zlepšovat, ale naopak s každým rokem se bude zhoršovat.

Při počtu předepsané techniky by byla průměrná životnost požárních automobilů s tímto nastaveným tempem, 28 roků. Ale to za předpokladu, že bychom měli ve zbrojnicích průměrné stáří v této výši, což není pravda. Není tajemstvím, že jsou ve výjezdu zařazena vozidla starší 40 roků! Například zlepšit tento nepříznivý stav, snížit tuto negativní životnost požárních automobilů a ustálit ji na úrovni 15 roků, by znamenalo, ročně zajistit financování ve výši 923 mil. Kč. Avšak za předpokladu, že již bychom už nyní měli tuto životnost 15 roků.  Takže pro počáteční období to bude znamenat ještě vyšší nároky na finanční prostředky, protože současná životnost požárních automobilů je daleko vyšší.

Takže poskytované “nové” dotace jsou minimálně poloviční (pokud bude dotace využita jen na požární automobily pro JPO II a JPO III) proti tomu, co jednotky požární ochrany potřebují. Jednotky JPO V potřebují také podporu, což je dobré, že jsou do těchto dotací zahrnuty. Avšak se rozšířil nejen rozsah koncových žadatalů o dotaci i rozsah použití. Takže uvedená potřeba finančních prostředků pro zlepšení životnosti musí být nutně vyšší. Proto mediální prezentace dotace je přinejmenším nadnesená, protože od skutečného řešení tohoto zanedbaného stavu je velice vzdálená. Představovali bychom si to tak, abychom postupně, cíleně a systematicky snižovali průměrnou životnost požárních automobilů alespoň na oněch 15 roků. Ale to zatím není tento případ.

Vedle výše uvedených skutečností jsou další sporné aspekty poskytované dotace:

  1. Stanovené podíly na pořízení nové požární techniky pro zřizovatele jednotek SDH jsou vysoké, zejména pro menší obce kategorie JPO III a může se postupně stát, že dotace nebude postupně využívána. Proto by se poskytovatel měl zamyslet nad případnou změnou podmínek.
  2. Pokud státní dotace zahrnuje možnost čerpání pro JPO II, JPO III a nově pro JPO V nejen na požární automobily, ale i na výstavbu požárních zbrojnic, potom objem dotace nemůže být jen ve výši 250 mil. Kč.
  3. Finanční příspěvek na cisternovou automobilovou stříkačku do výše 2,5 mil. Kč je rovněž nízký ve vztahu ke konečnému podílu obce.

V této souvislosti stojí za zanamenání informace, která svým vyjímečným obsahem zastínila výše uvedenou tiskovou konferenci. Totiž dne 21. ledna 2016 (šest dní před uvedenou tiskovou konferencí) Moravskoslezský kraj slavnostně věnoval dobrovolným hasičům v ostravském Trojhalí  50 dopravních automobilů. Cena jednoho automobilu včetně vybavení je 3 842 960 korun. Prostým vynásobením dojdeme k částce 192 mil. Kč. Přitom v původní nabídce byla po obcích požadována spoluúčast ve výši 15 % z částky, tedy 576 444 korun.Obce však tuto spoluúčast nakonec nemusely uhradit, protože Moravskoslezský kraj tuto spoluúčast uhradil z vlastních prostředků. Obce tak získaly vozidlo zcela zdarma! Navíc po pětileté zápůjčce bude vozidlo převedeno do majetku obce. Je na místě poblahopřát a poděkovat Moravskoslezskému kraji, kolegům z HZS Moravskoslezského kraje, že v poklidu se jim podařilo zajistit skutečnou podporu pro zlepšení technického vybavení dobrovolných jednotek. A z ceny je zřejmé, že se nejedná o dopravní automobily s příspěvkem jen 450 tis. Kč. Z takového přístupu by si měla vzít vláda  a další představitelé vzor.