Právě si prohlížíte Dopis předsedovi vlády

Dopis předsedovi vlády

Dne 22.září 2019 člen Komory velitelů, pan Ján Chlebo, zaslal předsedovi vlády ČR panu Andreji Babišovi dopis, ve kterém mj. popsal, jaké jsou problémy u jedné základní složky IZS v současné době a zeptal se na závazek z Programového prohlášení vlády: “Finančně podpoříme s využitím národních i evropských zdrojů jednotky sborů dobrovolných hasičů a radikálně zkvalitníme jejich vybavení”. Chlebo v dopisu uvedl, že “… od roku 2003 do roku 2018 bylo potřeba obměnit jen u jednotek SDH obcí kategorie JPO II a JPO III celkem 2.506 vozidel určených pro první výjezd (jedná se o cisternové automobilové stříkačky – CAS). Počty techniky včetně CAS jsou stanoveny pro jednotlivé jednotky právním předpisem a jejich orientační životnost stanovilo HZS. Ve skutečnosti se jich obměnilo jen 716 ks (tj 28%). Ministerstvo vnitra dělá tiskové konference a říká, jak jednotky SDH obcí podporuje a jak situaci zlepšuje. Tvrdá data ale jasně prokazují, že tomu tak není a že se pomalu blížíme ke kolapsu”. Dále se zeptal: “Pane premiére, myslíte si, že vozidla z 80. let užívající právo přednosti v jízdě jsou skutečně ještě bezpečná?”. K financování techniky dále uvedl: “Na konci roku 2018 je bilance potřebných investic na obměnu cisteren mínus 10,4 mld. Kč. A děláme, jako by o nic nešlo. Nedávno jsem byl v zařízení HZS ve Zbirohu, kde jsem se dozvěděl informaci, že se zde má stavět zkušební dálnice pro výcvik. Pokud je to pravda, pak je na místě otázka, proč máme finance na tuto zbytnou věc a nemáme finance na vozidla pro první výjezd pro jednotky SDH obcí, které jsou v zásahové činnosti nezastupitelné a velice efektivní…? My, v jednotkách SDH obcí, podstupujeme při zásazích stejná rizika jako HZS, ale drtivá většina z nás tento výkon služby vykonává bezplatně, bez výsluh, ozdravných pobytů a dalších benefitů. Proto chceme po Vás jen to, aby jste konečně do této složky začali investovat finanční prostředky, které jsou z dlouhodobého hlediska vysoce efektivní (zajímavé, že v Německu, Rakousku i na Slovensku to ví).”

Na uvedený dopis odpověděla z pověření předsedy vlády místopředsedkyně vlády a ministryně financí paní Alena Schillerová. Reakcí na její odpověď je text dopisu, který Chlebo zaslal předsedovi vlády a který je dostupný zde.

Nedávný podpis Memoranda o spolupráci, které podepsali zástupci MV-Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, České hasičské jednoty a Moravské hasičské jednoty má pravděpodobně dokázat, že podle nich nechybí jednotkám SDH obcí nezbytná základní požární technika v objemu 10,4 mld. Kč, že za zásahy dostávají obce dostatečné náhrady ve výši 800,- Kč za zásah (160,- Kč za hodinu), že jednorázové odškodňování úrazů členů jednotek SDH obcí je na stejné úrovni jako odškodňování příslušníků HZS … A takto by se dalo pokračovat v dalších zásadních problémech jednotek SDH obcí, které nejsou mnoho roků řešeny. Na místo toho, aby se vedla seriózní debata, jak postupně řešit uvedené problémy, tak se podepisují politická memoranda, která však nic nevyřeší. K memorandu též na Facebooku.