f t g m
Copyright 2020 - Custom text here

K prohlášení generálního ředitele HZS

Včera (4.5.2016) bylo zveřejněněno na internetových stránkách HZS http://www.hzscr.cz/clanek/prohlaseni-generalniho-reditele-hzs-cr.aspx Prohlášení generálního ředitele HZS ČR (dále jen “Prohlášení”). Pan generální ředitel, aniž by si zjistil potřebné informace, učinil Prohlášení, o které jej nikdo (možná lidé z vedení SH ČMS) nežádal. 

K uvedenému Prohlášení má Komora zásadní výhrady:

  • tvrzení, že “V posledních dnech byla na sbory dobrovolných hasičů obcí a starosty obcí distribuována informace ze strany Komory velitelů jednotek sborů dobrovolných hasičů o možnosti daňového odečtu bezúplatného plnění od základu daně. ....” se nezakládá na pravdě. Pokud to pan generální ředitel tvrdí, tak to musí doložit! Komora v posledních dnech nedistribuovala na sbory dobrovolných hasičů, ani na starosty obcí, výše uvedenou informaci! (Poznámka-Na stránkách HZS došlo bez nějaké omluvy a potají k vypuštění tvrzení o distribuci informace na obce. Komora má k dispozici obě verze, které je možné nalézt zde: původní verze x opravená verze).
  • Hasičský záchranný sbor ČR (dále jen “HZS”) nebyl v této věci ze strany Komory oficiálně ani kontaktován, ani dotazován a ani požádán o stanovisko. HZS se tudíž nemůže distancovat od něčeho, co vlastně nemá k dispozici.
  • Není zřejmé podle jakého právního předpisu bylo toto Prohlášení zveřejněno, neboť v právních předpisech není taková působnost HZS uvedena.
  • Pokud se HZS, resp. generální ředitel HZS domnívá, že takto pojatý odpočet daní není v souladu s právní řádem České republiky, tak se nemůže jen domnívat, ale musí uvést, podle kterého ustanovení nebo podle jakého právního předpisu není takto pojatý odpočet v souladu s právním řádem ČR. Prohlášení se tak stává prohlášením politickým a je zavádějící. Bude-li prokázáno, že návrh Komory o bezúplatném plnění je v souladu s právním řádem České republiky, pak se pan generální ředitel vystaví tomu, že členům jednotek může hradit vzniklou újmu (např. podle ust. § 2950 občanského zákoníku), která nemusí být finančně zanedbatelná.
  • Je velice zarážející tvrzení generálního ředitele “....a z hlediska činnosti členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí považuje tuto iniciativu za nemorální. ....”  V čem je iniciativa nemorální? Je to v tom, že člen má vykonávat službu zcela bezplatně, i když je zde možnost částečně řešit nedobrou situaci v jednotkách SDH obcí. Nemorální je naopak to, že při mimořádném jednorázovém odškodňování úrazů, je rozdíl mezi jednotlivými kategoriemi hasičů ve výši 544.000,- Kč. Napsali jste nám, že se tím nyní nebudete zabývat. To je nemorální!

    K výše uvedenému sdělujeme, že k dokumentaci o bezúplatném plnění má Komora k dispozici pozitivní právní i daňová stanoviska.
Real time web analytics, Heat map tracking

Search