f t g m
Copyright 2020 - Custom text here

Smlouva o členství v jednotce SDH

Komora velitelů jednotek SDH vypracovala vzor Smlouvy o členství v jednotce SDH (Smlouva), která není standardní, která by jen opisovala dřívější návrhy z různých metodik apod.

Smlouva vymezuje výkon, činnosti a podmínky členství v jednotce SDH v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, prováděcími předpisy a požárním řádem obce.

 

Základní filosofií konstrukce Smlouvy je to, aby i člen (hasič) té nejmenší jednotky PO měl možnost se seznámit s právy a povinnosti člena jednotky a obce. Aby věděl k čemu se smlouvou zavazuje, aby nemusel hledat různé právní předpisy apod. Komora nezvolila cestu odkazů, protože většina hasičů v jednotkách SDH nemá přístup např. ke sbírce zákonů. 

Smlouva je uzavřena v souladu s ust. § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění. To ale znamená, aby Smlouva nevytvářela nebezpečí pro člena. Zejména s ohledem na širokou odpovědnost, která je například limitována zákoníkem práce. Avšak podle občanského zákoníku takové limity neexistují. Proto bylo nutné tuto skutečnost ošetřit v této Smlouvě.

Navíc je do smlouvy zapracováno unikátní ustanovení, které lze nalézt v čl. III Odměna a bezúplatné plnění. Odměna se bude týkat členů, kterým ji obec přizná v nějakém rozsahu výkonu služby v jednotce SDH. Bezúplatné plnění se může týkat takřka každého člena, který výkon služby poskytne úplně nebo částečně bez nároku na odměnu. Komora zpracovala metodiku, jak lze odečíst bezúplatné plnění, které většina z nás, který vykonává činnost v jednotce SDH, poskytuje obci. V příloze Smlouvy je uveden rozsah a výše odměny a bezúplatného plnění. Součástí je vzor potvrzení obce o bezúplatném plnění. Vše je vysvětleno v komentáři ke Smlouvě, kde je uveden i vzorový příklad výpočtu bezúplatného plnění..

Komora předpokládá, že bezúplatné plnění poskytnuté členem jednotky SDH v souladu s ust. § 15 odst. 1 zákona o dani z příjmů umožňuje odečíst od základu daně částku ve výši 23.100,- Kč za rok. Celkově tak mohou členové jednotek SDH obcí snížit daňový základ v průměru o 1,6 miliardy Kč každý rok. Předpokládáme, že každá obec si prověří postup uplatňování bezúplatného plnění, tak jak to učinila Komora. Snažili jsme se vypracovat komplexní dokument, který průhledně vymezí výkon služby v jednotkách SDH obcí, sníží riziko pro členy jednotek z pohledu odpovědnosti za škodu nebo újmu a přinese úsporu na daních za bezplatnou činnost v jednotce.

Ke stažení návrhu smlouvy o členství v jednotce SDH obce včetně příloh:

 

Real time web analytics, Heat map tracking

Search