f t g m
  • Úvod

  • Úvod

  • Úvod

  • Úvod

Copyright 2020 - Custom text here

Dopis předsedovi vlády

Komora velitelů zaslala dopis předsedovi vlády ČR. V dopisu Komora kladně hodnotí skutečnost, že vláda ČR je po mnoha letech ochotna se zabývat dobrovolnými hasiči. Jak bylo uvedeno, Komora sleduje předkládané návrhy, které mají zlepšit postavení členů jednotek sborů dobrovolných hasičů (jednotek SDH). Komora dále uvedla, že je přesvědčena o podstatnějších prioritách pro řešení současných problémů jednotek SDH. Například návrh zákona o nemocenském pojištění, kterému byla dána velká publicita a podle kterého mají mít členové jednotek SDH nárok na vyplácení 100% vyměřovacího základu, však dle Komory dopad na vyřešení problémů jednotek SDH bude minimální. To potvrdilo i Ministerstvo práce a sociálních věcí prostřednictvím tiskové zprávy ze dne 11. 5. 2016, ve ktere je uvedeno: "... Dopad na rozpočet bude minimální, řádově v desítkách tisíc korun – přibližně 27 tisíc korun."   

Komora vidí prioritu například v novelizaci nařízení vlády č. 34/1986 Sb., protože podle tohoto právního předpisu je členům jednotek SDH, resp. rodinným

příslušníkům (u čtyřčlenné rodiny), přiznáno jednorázové mimořádné odškodnění nižší o 544.470,- Kč než kolegům, příslušníkům HZS. Přitom mnohdy zasahují vedle sebe u stejné mimořádné události. Z tohoto důvodu Komora zaslala předsedovi vlády vypracovný návrh na změnu Nařízení vlády č. 34/1986 o jednorázovém mimořádném odškodnění osob za poškození na zdraví při plnění úkolů požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů. 

Komora se rovněž vyjádřila ke smlouvě o členství v jednotce SDH, bezúplatnému plnění, které ve svém prohlášení odmítl generální ředitel HZS, aniž by uvedl jediný právní předpis, podle kterého je navržené řešení v rozporu s právním řádem ČR a v čem má být nemorální. Přitom na webových stránkách byl text tohoto prohlášení změněn v úvodní větě. Původní text: "4. 5. 2016 (Nicole Zaoralová) - V posledních dnech byla na sbory dobrovolných hasičů obcí a starosty obcí distribuována informace ze strany Komory velitelů jednotek sborů dobrovolných hasičů o možnosti daňového odečtu bezúplatného plnění od základu daně.. ...". Úvodní věta aktuálně na webových stránkách k dnešnímu dni 8.6.2016: "4. 5. 2016 (Nicole Zaoralová) - 27. 4. 2016 Komora velitelů jednotek sboru dobrovolných hasičů, z. s. představila smlouvu o členství v jednotce SDH obce, která se zabývá možností daňového odečtu bezúplatného plnění od základu daně."

Dále se v dopisu Komora vyjádřila k financování techniky: "Co se týče financování, tak samozřejmě potřeby jednotek SDH existují a jsou potřeba i proto, že jednotky SDH patří mezí základní složky IZS, avšak z pohledu financování to tak nevypadá. Komora velitelů spočítala, že pokud bychom stanovili životnost požárních vozidel na 15 roků, je třeba ročně vynakládat na obnovu této techniky jen u jednotek kategorie JPO II a JPO III více jak 900 miliard korun (ve výpočtu nejsou zahrnuty jednotky JPO V). Musíme však konstatovat, že současná životnost z daleka nedosahuje 15 roků. Není výjimkou, že v jednotkách jsou požární automobily s životností 30 roků a starší."

 

 

Real time web analytics, Heat map tracking

Search