f t g m
  • Úvod

  • Úvod

  • Úvod

  • Úvod

Copyright 2019 - Custom text here

Úvod

Vítejte na stránkách Komory velitelů sborů dobrovolných hasičů z.s..

Cílem této aktivity je vybudování profesní organizace, jejíž základ tvoří především velitelé jednotek, kteří jsou odborně způsobilí a v souladu s právními předpisy byli jmenováni zřizovateli těchto jednotek. Jsme přesvědčeni, že právě jmenovaní velitelé, kteří společně se zřizovateli jednotek sborů dobrovolných hasičů (jednotky SDH) nesou značnou odpovědnost za činnost těchto jednotek, mají potřebnou kompetenci a společný zájem sjednocovat a formulovat potřeby a nezbytné požadavky pro zajištění výkonu služby. Vznikem Komory se tak prostřednictvím velitelů jednotek SDH a jejich zřizovatelů otevírají nové možnosti poskytovat zkušenosti a poznatky z činnosti jednotek SDH, zejména k předkládání kvalifikovaných odborných návrhů, studií, připomínek a doporučení orgánům státní správy a samosprávy pro nezbytnou úpravu obecně závazných právních předpisů, zlepšení podmínek pro výkon služby v jednotkách SDH, včetně zvýšení sociálních jistot členů, ekonomického a technického zabezpečení, zkvalitňování řízení, organizace, výcviku a odborné způsobilosti, personálních, materiálních a dalších podmínek pro činnost těchto jednotek.

Real time web analytics, Heat map tracking

Search