f t g m
  • Úvod

  • Úvod

  • Úvod

  • Úvod

Copyright 2018 - Custom text here

K rozesílaným dopisům obcím

Dnes (30.10.2015) jsme zaznamenali aktivitu pana Ing. Karla Richtra, starosty SH ČMS , který rozesílá dopisy primátorům a starostům obcí, jehož obsahem měla být nabídka pojištění Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s. k porovnání podmínek, avšak přílohu starostové a primátoři v zásilce nenašli, což je veliká škoda pro provnání pojistného a rozsahu pojistných hodnot a pojištěných rizik, která podstupují členové jednotek SDH. 

Pan starosta Ing. Karel Richtr dle našeho názoru dělá ostudu dobrovolným hasičům a osobuje se práva, která nemá, a ani nemůže mít. Obsahem jeho sdělení je odkaz na Prohlášení

Shromáždění starostů OSH ze dne 24. 10. 2015, které je velice tendenční a nezaměřuje se na řešení oblastí, které pálí jednotky SDH a zřizovatele. Naopak útočí na legitimní vznik Komory v souladu s paltným právním řádem České republiky a dokonce vyzývá k tomu, aby samosprávy seznámili s "Prohlášením" velitele a členy JSDHO a nabádáje , aby činnost "samozvané komory nepodporovali". 

O úrovni konání pana starosty, nechť si každý udělá závěr sám. Je nanejvýš pikantní, že pan starosta Ing. Karel Richtr, který by měl příkladně dodržovat nejen právní řád, ale i vnitřní předpisy SH ČMS. Jako nejvyšší představitel SH ČMS sám porušuje Čl. 4 (Součinnost s jinými osobami) Stanov tohoto spolku, kde je v odst. 1 konkrétně uvedeno: "SH ČMS v zájmu plnění cíle své činnosti spolupracuje:  a) s jinými spolky, zejména těmi, které působí na úseku požární ochrany nebo které se tohoto úseku svou činností dotýkají; to platí též ve vztahu k jiným právnickým nebo fyzickým osobám, zvláště těm, které působí na úseku požární ochrany nebo které se svou činností tohoto úseku dotýkají,.." a dále odst.2 tohoto článku zní: "...Spolupráce uvedená v odst. 1 zahrnuje zejména:  a) vzájemnou výměnu informací a rozvíjení písemných a osobních styků,...". Pan starosta Ing. Karel Richtr, ani nikdo z vedení SH ČMS, dodnes nepožadoval žádnou informaci od Komory velitelů a bez znalosti věci, začal na ni veřejně útočit a poškozovat její dobré jméno. Je to politováníhodné a poškozující všechny hasiče.

Komora velitelů prohlašuje, že zahájila činnost na ochranu svých práv a bude se domáhat narovnání vzniklého stavu způsobeného vedením SH ČMS všemi dostupnými právními prostředky. 

Komora velitelů ve svém prohlášení žádá o omluvu Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska s termínem do 30.11.2015. V případě, že této výzvě nebude vyhověno, Komora využije všech právních prostředků k narovnání tohoto protiprávního stavu.

Celý text Výzvy Komory velitelů a Stanovisko

Text Stanoviska a výzvy SH ČMS - Městské sdružení Plzeň, které obdržela komora velitelů na vědomí.

Real time web analytics, Heat map tracking

Search