f t g m
  • Úvod

  • Úvod

  • Úvod

  • Úvod

Copyright 2018 - Custom text here

Naplnění výzvy k porovnání pojištění

Předsedkyně představenstva Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s. paní Ing. Valdimíra Ondráková rozeslala informaci, že starosta SH ČMS pan Ing. Karel Richtr bude obesílat primátory a starosty obcí s prohlášením starostů OSH. Tato informace mimo jiné obsahovala nabídku pojištění "Pojištění členů a vozidel JSDHO" "Nabídka pro obecní a městké úřady" i text dopisu pana starosty, ve které je mimo jiné uvedeno: "..... Při této příležitosti bych Vás chtěl informovat, že avizované úrazové pojištění členů Jednotek sborů

dobrovolných hasičů již dávno nabízí naše Hasičská vzájemná pojišťovna. V příloze ji rovněž zasíláme a můžete si nabízená pojištění porovnat...". Ale v dopise, který obdrželi primátoři a starostové text poslední věty zní: "V příloze zasílám nabídku Hasičské vzájemné pojišťovny". Žádnou přílohu však primátoři a starostové neobdrželi a výzva k porovnání nabízených pojištění zmizela. Je pravda, že Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. již dávno nabízí úrazové pojištění členů jednotek sborů dobrovolných hasičů, ale to neznamená, že nikdo jiný nemůže předkládat nová řešení.

Nabídka pojištění Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s.

Rámcová smlouva Komory velitelů

Výzvu k porovnání nabídek jsme přijali, protože než Komora velitelů uzavřela Rámcovou smlouvu ve prospěch členů jednotek SDH, provedla srovnání dostupných pojištění včetně pojištění poskytované HVP, a.s. Porovnání jsme učinili níže na příkladu 15 členů jednotky sboru dobrovolných hasičů kategorie JPO V.

Počet členů JPO V 15        
           
Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. Rámcová smlouva Komory velitelů
           
Pojištění úrazu Základní pojištění 6-ti násobek 10-ti násobek Pojištění úrazu Pojistná částka
Smrt úrazem 30 000 Kč     Smrt úrazem 400 000
Trvalé následky 60 000 Kč     Trvalé následky 400 000
Doba nezbytného léčení 10 000 Kč     Denní odškodné 300,- Kč/den
           
Odpovědnost - - - Odpovědnost 10 000 000
           
Roční pojistné JPO V 750,-+50,- Kč/os. Roční pojistné JPO V 175,- Kč/os
           
Pojistné celkem 1 500 Kč 9 000 Kč 15 000 Kč Pojistné celkem 2 625 Kč
Pojistné na osobu 100 Kč 600 Kč 1 000 Kč Pojistné na osobu 175 Kč

Poznámka: Je nutné se dotázat Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s., jaký index je uplatňován u jednotek  JPO II a III.        
Dle našeho zjištění HVP, a.s. uplatňuje tento index ve výši 1,7, kterým je třeba pojistné u JPO V vynásobit.        

Je dobré, že existují různé nabídky a každý si tak může vybrat, co je pro něj výhodné.

Real time web analytics, Heat map tracking

Search