Seminář ve Velkých Popovicích

Zobrazení: 141

Velitelé a zřizovatelé zásahových jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí (dále jen „jednotky SDH obcí“) reprezentující všechny jejich kategorie z různých koutů České republiky se zúčastnili semináře „Současnost a budoucnost jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí“, který pořádala Komora velitelů jednotek SDH, z.s. ve dnech 15. – 16. listopadu 2019 ve Velkých Popovicích.Seminar VP

Účastníci semináře, zastupující jednotky SDH obcí zařazené mezi základní složky integrovaného záchranného systému, se po vzájemné výměně odborných zkušeností jednoznačně shodli na tom, že stát těmto jednotkám dlouhodobě nevěnuje takovou pozornost, která jim bezesporu náleží. I sama vláda si toho byla vědoma při

schvalování svého programového prohlášení, ve kterém slíbila, že radikálně zlepší vybavenost jednotek SDH obcí. Účastníci semináře však bohužel museli konstatovat, že vláda doposud k žádnému radikálnímu zlepšení ničím nepřispěla! Přitom jednotky SDH obcí, které v přenesené působnosti státní správy nezastupitelně zabezpečují plošné pokrytí území krajů, jsou ve své zásahové činnosti ekonomicky nejefektivnější složkou. Avšak jsou povolávány krajskými operačními středisky pouze k jedné třetině zásahů.

Pro nutné zlepšení zabezpečení členů zásahových jednotek SDH obcí (dále jen „hasiči“) a zkvalitnění podmínek výkonu jejich služby se účastníci shodli na níže uvedených základních požadavcích:

1. Obecně:

2. Pro zlepšení podmínek pro zřizovatele jednotek SDH obcí:

3. Pro ochranu a sociální jistoty hasičů zařazených do výkonu služby v zásahových jednotkách SDH obcí:

Účastníci se dále dohodli: