f t g m
  • Úvod

  • Úvod

  • Úvod

  • Úvod

Copyright 2020 - Custom text here

Nedocenění dobrovolní hasiči v týdeníku 5 plus 2

Včera dne 1.11.2019 týdeník 5+2 vydal článek nazvaný "Nedocenění dobrovolní hasiči" (verze vybraný článek v pdf). Odpověď tiskové mluvčí generálního ředitelství HZS Nicole Studené je úsměvná.  Tisková mluvčí HZS, armádě dobrovolných hasičů, kteří pro daňové poplatníky pracují vesměs bez nároku na odměnu, vzkázala: "Více peněz pro zmíněné financování jednotek dobrovolných hasičů není ve střednědobém výhledu k dispozici". Možná by bylo na místě se vážně ptát, proč tomu tak je a zda si všichni plní důsledně povinnosti vyplývající z právních předpisů?

Například právní předpis, konkrétně § 24 odst. 1 písm. d) zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ukládá mj. ministerstvu vnitra povinnost zabezpečovat uvolňování finančních prostředků ze státního rozpočtu na investiční dotace na pořízení a obnovu požární techniky a staveb sloužících pro výkon služby jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí pro obce, jejichž jednotky požární ochrany jsou určeny požárním poplachovým plánem kraje k zásahům mimo svůj územní obvod. A co se týče úhrady nákladů zásahů jednotek sborů dobrovolných hasičů mimo obec, tuto povinnost mají podle § 27 odst. 1 písm. d) stejného zákona krajské úřady. A její odkaz na na možnost čerpání dalších dotací je také zábavný. To je jako kdybychom řekli, že HZS nepotřebuje další finance, protože je placený ze státního rozpočtu. Vskutku poučné. 

 

prsc clanku

Real time web analytics, Heat map tracking

Search