f t g m
  • Úvod

  • Úvod

  • Úvod

  • Úvod

Copyright 2020 - Custom text here

Výroční zpráva za rok 2017 podle represistů SH ČMS

Byla zveřejněna výroční zpráva SH ČMS, jejíž součástí je i část 4.1 nazvaná Represe. Stojí Vám za to věnovat chvilku času a tuto část si přečíst, protože na tak malé ploše naleznete, dle našeho názoru, tolik zavádějících informací, že to nemá obdoby. Přitom odborná rada represe SH ČMS má celkem 23 členů, kteří jistě text odborně posuzovali a schvalovali. Výroční zprávu určitě projednalo vedení a pro shromáždění starostů OSH ji předkládal výkonný výbor, který má dohromady 23 členů. Jistě to posuzovala i revizní rada, která má 14 členů. Řeknete si, to je lidí a četli to vůbec? 

Pokud by to četli, tak by například zjistili, že Strategický plán rozvoje oblasti represe - nemůže mít hmatatelné výsledky, jak zpráva uvádí. Protože podle zápisu z odborné rady represe (bod 9) ještě dne 9.11.2017 vedoucí rady  informoval členy -  citace ze zápisu: "... o práci na Strategickém plánu rady represe, kde se čekalo na volby do PSP ČR. Plán bude po dopracování rozeslán ke konzultaci členům rady". Je to ten strategický plán, který si rada dala za úkol vypracovat hned po sjezdu v roce 2015. Nyní se nacházíme v roce 2018, bude za krátko další sjezd a stále nic. Až na to, že se najednou ve výroční zprávě dočteme, že jsou hmatatelné výsledky tohoto plánu, který však ještě ani nevznikl. 

Hmatatelným výsledkem má údajně být 100% nemocenské odškodnění dobrovolných hasičů od prvního dne pracovní neschopnosti. Tomuto tématu jsme se věnovali dosti podrobně např. v článku Jak je to vlastně s novelou o nemocenském pojištění? nebo článku Ještě jednou k novele zákona o nemocenském pojištění a jistě se nejedná o novelu, která zaručuje 100% odškodnění hasičů. Dalším hmatatelným výsledkem mají být řidičská oprávnění v zařízení HZS. Toto téma bylo rovněž zmiňováno na našich stránkách v článku Řešení některých oblastí ve věci jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí a spolků působících na úseku požární ochrany, ve kterém jsme uvedli, že záměr HZS zřídit centrální autoškolu v Jihlavě s požadovanými pořizovacími investičními náklady ve výši 87.8 mil. Kč a ročními provozními náklady ve výši 7,78 mil. Kč je neefektivním vynakládáním finančních prostředků. Protože jejich lepším využitím by bylo možné v krátké době zabezpečit v ČR jednorázově necelých 9.000 řidičských oprávnění a potom každoročně nejméně 770 těchto oprávnění. Pokud víme, tak se od tohoto záměru ustoupilo.

Další "bombou" má být Výcvikový rok. To má být asi ten dokument, který obsahuje jen titulní stránku se znakem SH ČMS, za kterou následuje oznámení náměstka generálního ředitele HZS ČR pro IZS a operační řízení o tématech, která mají být proškolena v roce 2017. Přitom ta samá témata dostávají velitelé jednotek SDH obcí prostřednictvím HZS. 

Jako fake news (falešná zpráva) je možné označit sdělení z výroční zprávy SH ČMS - citace: "68 688 našich členů v 6 478 jednotkách". Podle statistiky HZS ČR za rok 2017 bylo v roce 2017 celkem 6.688 členů jednotek SDH obcí a podniků  (str. 42) v 6 867 jednotkách SDH obcí a 143 jednotkách SDH podníků (str. 13) . Nejen, že počet jednotek je uveden chybně, ale uvedený počet členů ve výročné zprávě znamená, že všichni členové v jednotkách včetně podnikových členů, jsou členy SH ČMS. Ale tomu snad nemůže věřit nikdo, protože ne všichni členové jednotek jsou v SH ČMS.

Posouzení kvality represivní části tohoto veřejného dokumentu ponecháváme na Vás.

Real time web analytics, Heat map tracking

Search