f t g m
  • Úvod

  • Úvod

  • Úvod

  • Úvod

Copyright 2020 - Custom text here

Změna hodinové sazby za rok 2017

Pro účely bezúplatného plnění došlo ke změně hodinové sazby pro rok 2017.

Hodinová sazba pro bezúplatné plnění je stanovena tak, aby odpovídala Nařízení vlády č. 172/2001 Sb. k provedení zákona o požární ochraně, a to ust. § 22 odst. 2, které upravuje způsob poskytování upravující způsob poskytování náhrady ušlého výdělku členům jednotek sborů dobrovolných hasičů obce. Výše hodinové sazby je vypočítána jako podíl dvanáctinásobku průměrné mzdy v národním hospodářství vyhlašované Ministerstvem práce a sociálních věcí ve Sbírce zákonů za první až třetí čtvrtletí předchozího kalendářního roku a počtu pracovních hodin stanovených zvláštním právním předpisem připadajících na příslušný kalendářní rok. 

Sazba za rok 2017 je stanovena na částku 161,- Kč/hod.

Real time web analytics, Heat map tracking

Search