f t g m
  • Úvod

  • Úvod

  • Úvod

  • Úvod

Copyright 2020 - Custom text here

Otevřený dopis náměstkovi starosty SH ČMS Ing. Jaroslavu Salivarovi

Pane náměstku starosty,

již po několikáté v uplynulém období, naposledy na jednání Ústřední odborné rady represe SH ČMS, dne 9.11.2017, jste podle zápisu z tohoto jednání, který byl zveřejněn na stránkách SH ČMS zde, podrobně informoval členy této rady „… především o záležitosti Komory velitelů, která se snaží vnést klín mezi JPO a SDH“.
Vaším vystoupením jste poškodil dobré jméno Komory velitelů jednotek sborů dobrovolných hasičů (dále jen „Komora“). Z tohoto důvodu vás žádáme, abyste předložil objektivní důkazy, o které opíráte vaše tvrzení, kdy a jakým způsobem je vnášen klín mezi JPO a SDH.
V případě, že takové důkazy nejste schopen předložit, očekáváme, jako vyjádření slušnosti, vaši písemnou omluvu. V této souvislosti vás upozorňujeme na ust. § 135 odst. 2 zák. č. 89/2012 občanský zákoník. Dále vás vyzýváme, abyste se v budoucnosti zdržel neoprávněného jednání, která by mohla nebo mohou poškodit dobré jméno Komory velitelů jednotek sborů dobrovolných hasičů.

 

Vlastimil Malina
prezident
Komory velitelů JSDH

Real time web analytics, Heat map tracking

Search