f t g m
  • Úvod

  • Úvod

  • Úvod

  • Úvod

Copyright 2020 - Custom text here

Setkání s 1. místopředsedou vlády a ministrem financí

Dne 3.února 2017 zástupci Komory velitelů navštívili 1. místopředsedu vlády a ministra financí ČR pana Ing. Andreje Babiše. Komora velitelů seznámila pana Andreje Babiše se současnými nedostatečnými podmínkami pro činnost členů v jednotkách sborů dobrovolných hasičů obcí, který si je se zájmem vyslechl. Zejména se hovořilo o rozdílech v odškodňování členů jednotek SDH v porovnání s příslušníky HZS, přecenění dopadu nemocenského pojištění (dle důvodové zprávy se má průměrně týkat 10 členů jednotek ročně s dopadem na státní rozpočet ve výši 27 tisíc Kč), nedostatečném systému

dotačních titulů, o finančních částkách, které jsou poskytovány vládou na obnovení požární techniky, kde je potřeba pro její  životnost 15 roků (jen u JPO II a JPO III) alespoň 1,1 mld. Kč ročně oproti současným 250 - 350 mil, které ročně uvolňuje vláda. Současná podpora obměny požární techniky vládou ČR nevylepšuje dosavadní trend, naopak tímto tempem se stáří požární techniky nadále výrazně zvyšuje. Čím déle bude tento problém odkládán, tím větší nároky finančních prostředků na obnovu požární techniku lze budoucnu očekávat.

Komora velitelů informovala pana ministra o probíhajících seminářích "Odpovědnost zřizovatele jednotky SDH", zejména o důvodech, proč tyto semináře Komora velitelů pořádá. Účastníci jednání se dohodli na další spolupráci.

Real time web analytics, Heat map tracking

Search