f t g m
  • Úvod

  • Úvod

  • Úvod

  • Úvod

Copyright 2020 - Custom text here

Semináře "Odpovědnost zřizovatele jednotky SDH obce" v roce 2016

Komora velitelů jednotek sborů dobrovolných hasičů organizovala v roce 2016 semináře nazvané "Odpovědnost zřizovatele jednotky SDH". Semináře se konaly po celém území České republiky. Celkem se seminářů zúčastnili starostové a velitelů ze 121 obcí. Těší nás, že semináře jsou účastníky významně pozitivně hodnoceny. Je velice dobré, že se o tématech, které tíží zřizovatele jednotek SDH, ale i samotné členy jednotek, začalo diskutovat. Určitě se ale nediskutují témata jako je

např. nemocenská pro dobrovolné hasiče, která jsou vydávána oficiálními místy za důležitější, než jako např. jednorázové mimořádné odškodňování dobrovolných hasičů, které je oproti profesionálním hasičům velice nízké. Přitom podle důvodové zprávy, k zákonu č.187/2006 Sb.187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ročně v průměru přichází v úvahu do 10 případů dočasné pracovní neschopnosti členů JSDH obce a dopad na systém nemocenského pojištění má ročně dosahovat výše 27 tis. Kč. To je asi ta důležitá a podpora dobrovolných hasičů, která dosahuje pro všechny dobrovolné hasiče jeden měsíční průměrný plat. Děkujeme za to, jak na nás, hasiče v jednotkách SDH, "opravdu myslíte"!

Citace Z důvodové zprávy (str. 12) - odkaz:

"Pokud jde o poskytování nemocenského členům JSDH obce, bude mít navrhovaná úprava dopad na státní rozpočet u dočasných pracovních neschopností členů JSDH obce, které nebudou uznány v důsledku pracovního úrazu a budou trvat po dobu delší než 14 kalendářních dnů. Ze statistických údajů Hasičského záchranného sboru České republiky vyplývá, že ročně v průměru přichází v úvahu do 10 případů dočasné pracovní neschopnosti členů JSDH obce, kdy bude poskytováno nemocenské ve zvýšené výměře, což vychází z úrovně úrazovosti členů JSDH obce, kterou lze analogicky vztáhnout k dočasné pracovní
neschopnosti vzniklé z důvodu nemoci nebo nařízení karantény. Při průměrné délce trvání dočasné pracovní neschopnosti 43 kalendářních dnů a po odpočtu prvních 14 dnů této neschopnosti, a při zohlednění průměrného výdělku srovnatelných profesí 20 tis. Kč, budou zvýšené dopady na systém nemocenského pojištění dosahovat ročně výše necelých 27 tis. Kč."

Paradoxní je to, že již dnes existuje v platném zákoně č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ust. § 80 odst. 1, kde je uvedeno: "Došlo-li u občana k poškození na zdraví nebo k jeho smrti a) při jeho činnosti v jednotce sboru dobrovolných hasičů obce a v požární hlídce, (dále jen "poškozený"), uhradí škodu tím vzniklou stát, obdobně podle předpisů o odškodňování pracovních úrazů,9) pokud mu nevznikl nárok na náhradu této škody již z pracovněprávního vztahu. Přitom nárok na 100% není až 15-tý den, jako u navrhované nemocenské, ale od prvního dne.  

 

 

Real time web analytics, Heat map tracking

Search