f t g m
  • Úvod

  • Úvod

  • Úvod

  • Úvod

Copyright 2020 - Custom text here

Semináře "Odpovědnost zřizovatele jednotky SDH obce"

Komora velitelů JSDH uspořádala již několik seminářů pro starostky a starosty měst a obcí i velitele jednotek SDH obcí, které nazvala "Odpovědnost zřizovatele jednotky sboru dobrovolných hasičů obce". 

Na těchto seminářích se starostové a velitelé dozvědí mnoho užitečných informací, které jsou spojeny s činností jednotky a jaká odpovědnost za případnou vzniklou újmu z této činnosti vyplývá zejména po účinnosti nového občanského zákoníku.Komora ale na semináři současně  představuje i možnosti řešení, jak ochránit zřizovatele, ale i samotné velitele a členy jednotek SDH obcí, před vysokými riziky možných náhrad za způsobenou újmu, které z činnosti jednotky mohou nastat.

 

Součástí semináře je rovněž představení vzorové smlouvy mezi obcí a členem jednotky a smlouvy o spolupráci mezi obcí a hasičským spolkem .

Ze zkušeností, které již máme, je seminář hodnocen samotnými starosty i veliteli jednotek velice pozitivně. Jsme velice rádi, že Komora nalezla cestu, jak lze snížit potenciální rizika s následnou odpovědností za vzniklou újmu vyplývající z výkonu služby členů jednotek SDH obcí, která pro nás, členy jednotek SDH může mít nedozírné následky i přesto, že tuto činnost vykonáváme v převážné většině zcela bez nároku na odměnu. Je velice přínosné, že i zřizovatelé si tato rizika uvědomují.    

 

banner seminar

 

 

IMG 0798 m

Foto: Seminář pro starosty obcí okresu Jeseník dne 18.10.2016

Real time web analytics, Heat map tracking

Search